KASIM, A. J.; MULIANI. AKURASI ARAH KIBLAT MASJID DI WILAYAH KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE. QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 1–16, 2022. DOI: 10.46870/jhki.v3i1.227. Disponível em: https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/227. Acesso em: 30 nov. 2023.