Muhammad Yunan. “MANHAJ IMAM AL-DARUQUTNI DALAM KITAB SUNAN-NYA”. AL-MUTSLA, vol. 3, no. 2, Dec. 2021, pp. 107-19, doi:10.46870/jstain.v3i2.86.