Muhammad_Saddang. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Perjanjian Hudaibiyah Dalam Buku Al-Rahiq Al-Makhtum”. AL-MUTSLA, vol. 4, no. 1, July 2022, pp. 21-40, doi:10.46870/jstain.v4i1.180.