[1]
Makmur, Muhammad Ismail, and Burhanuddin, “METODE KESAHIHAN SANAD HADIS: Telaah Terhadap Pemikiran Syuhudi Ismail Dalam Kaidah Kesahihan Hadits”, jstain, vol. 3, no. 2, pp. 85–95, Dec. 2021.