[1]
Usri and Hamzah S Fathani, “PEMBAHARUAN SISTEM PEMERINTAHAN PADA DINASTI UMAYYAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERADABAN ISLAM”, jstain, vol. 4, no. 1, pp. 67–76, Jun. 2022.