Muhammad Yunan. 2021. “MANHAJ IMAM AL-DARUQUTNI DALAM KITAB SUNAN-NYA”. AL-MUTSLA 3 (2):107-19. https://doi.org/10.46870/jstain.v3i2.86.