Muhammad_Saddang. 2022. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Perjanjian Hudaibiyah Dalam Buku Al-Rahiq Al-Makhtum”. AL-MUTSLA 4 (1):21-40. https://doi.org/10.46870/jstain.v4i1.180.