Muhammad_Saddang. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Perjanjian Hudaibiyah Dalam Buku Al-Rahiq Al-Makhtum. AL-MUTSLA, 4(1), 21–40. https://doi.org/10.46870/jstain.v4i1.180