(1)
Muhammad Dalip. TAFSIR SAINTIFIK TENTANG KECERDASAN: Penafsiran Mahmud Yunus Terhadap QS Al-Nisa Ayat 32. jstain 2022, 4, 115-124.