(1)
Usri; Hamzah S Fathani. PEMBAHARUAN SISTEM PEMERINTAHAN PADA DINASTI UMAYYAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERADABAN ISLAM. jstain 2022, 4, 67-76.