(1)
Muhammad_Saddang. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Perjanjian Hudaibiyah Dalam Buku Al-Rahiq Al-Makhtum. jstain 2022, 4, 21-40.