Zurnafida, and Mohamad Sobirin. “Kajian Isytiqaq Dalam Memahami Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir”. AL-MUTSLA, vol. 5, no. 2, Dec. 2023, pp. 360-78, doi:10.46870/jstain.v5i2.701.