[1]
Zurnafida and Mohamad Sobirin, “Kajian Isytiqaq Dalam Memahami Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir”, jstain, vol. 5, no. 2, pp. 360–378, Dec. 2023.