[1]
Muh Faqih, Rahmat, “Metode Pendidikan Akhlak Dalam Budaya Siriq Pada Masayarakat Mandar Di Desa Adolang Dhua”, jstain, vol. 5, no. 2, pp. 263–277, Dec. 2023.