(1)
Zurnafida; Mohamad Sobirin. Kajian Isytiqaq Dalam Memahami Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir. jstain 2023, 5, 360-378.