(1)
Muh Faqih, Rahmat. Metode Pendidikan Akhlak Dalam Budaya Siriq Pada Masayarakat Mandar Di Desa Adolang Dhua. jstain 2023, 5, 263-277.