[1]
Zurnafida and Mohamad Sobirin 2023. Kajian Isytiqaq Dalam Memahami Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir. AL-MUTSLA. 5, 2 (Dec. 2023), 360–378. DOI:https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.701.